Etusivu

Societas fennica neurochirurgica yhdistys perustettiin vuonna 1955 ja Suomen neurokirurginen yhdistys nimi otettiin käyttöön vuonna 1972. Yhdistys toimii neurokirurgien ja muiden neuro-alojen lääkäreiden yhteisenä foorumina edistääkseen neurokirurgian ja sitä tukevien aihealueiden kehitystä Suomessa.

Yhdistyksellä on tällä hetkellä 130 jäsentä, joista 101 neurokirurgia tai neurokirurgiaan erikoistuvaa lääkäriä, 8 tukijäsentä ja 21 jäsenmaksusta vapautettua eläkkeellä olevaa taikka tukijäsentä. 

Yhdistyksen hallituksessa on edustaja jokaisesta Suomen yliopistosairaalan neuro-kirurgisesta yksiköstä. Hallitus on vastuussa vuosittaisesta kokouksesta, joka pidetään operatiivisten päivien yhteydessä marraskuussa. Vuonna 2017 hallitukseen kuuluu pj Leena Kivipelto, sihteeri Minna Oinas, vpj Susanna Koponen, varainhoitaja Juho Tuominen, Teemu Luoto ja Pekka Jokinen.