Toiminta

Yhdistys toimii WFNS:n, EANS:n ja SNS:n yhteyselimenä suomalaisiin neurokirurgeihin. Yhdistys on myös Suomen kirurgiyhdistyksen (SKY) täysivaltainen jäsenyhdistys.

Yhdistyksen edustajina EANS:ssa ovat Mika Niemelä vaskulaarikomiteassa, Martin Lehecka koulutuskomiteassa, Aki Laakso jäsenyyskoulutuskomiteassa sekä Miikka Korja tutkimuskomiteassa. WFNS:ssä Mika Niemelä edusti vaskulaarikomiteassa.

Euroopan erikoislääkäriliiton (UEMS) neurokirurgisektiossa yhdistystä edustaa Pauli Helen, varajäsenenä Minna Oinas. Pohjoismaisen neurokirurgiyhdistyksen alaisuudessa toimivassa traumakomiteassa edustajana toimii Teemu Luoto. Kai Lehtimäki edustaa Euroopan funktionaalisen neurokirurgian yhdistyksessä (ESSFN).

Juha Öhman on edustajana Suomen Aivot (Finnish Brain council) ry:ssä. Matti Seppälä ja Tero Niskakangas toimivat THL:n koodistopalvelun asiantuntijaryhmässä. THL:n anestesiologian ja tehohoidon sekä neurokirurgian ja neurologian asiantuntijaryhmässä on Matti Seppälä. Suomen Lääkäriliiton Neurologit alajaoksessa neurokirurgiedustajana Pauli Helen ja varaedustajana Timo Koivisto.

Pohjoismaisen neurokirurgiyhdistyksen vuotuisen Beitostölen –koulutusviikon suunnittelukomiteassa jäseninä  Leena Kivipelto ja Timo Koivisto.