Suomen neurokirurgisen yhdistyksen jäseneksi liittyminen

Suomen neurokirurgisen yhdistyksen jäseniä voivat olla Suomessa rekisteröidyt neurokirurgian erikoislääkärit tai neurokirurgiaan erikoistuvat lääkärit. Jäsenvalinnan suorittaa seuran vuosikokous seuran hallituksen esityksestä. Jäseneksi haluavan tulee toimittaa kirjallinen jäsenanomus seuran hallitukselle, ja hakemukseen on liitettävä kahden (2) kotimaisen jäsenen puoltava lausunto.

 

Tukijäsenyys

Suomessa toimivan lääkärin on mahdollista hakea Suomen neurokirurgisen yhdistyksen tukijäseneksi. Tukijäsenten valinnan suorittaa seuran vuosikokous hallituksen esityksen pohjalta. Myös tukijäsenen jäsenanomus tulee toimittaa seuran hallitukselle, ja siinä on oltava kahden (2) kotimaisen jäsenen puoltava lausunto.