Neurokirurgia

Neurokirurgia on itsenäinen lääketieteen erikoisala, jolla on professuuri ja erikoisalan koulutusta kaikissa yliopistosairaaloissa (Helsinki, Kuopio, Oulu, Tampere ja Turku). Kaikissa yliopistosairaaloissa toimii neurokirurginen yksikkö, joista ensimmäinen perustettiin vuonna 1932 Helsinkiin Punaisen Ristin sairaalaan, nykyiseen Töölön sairaalaan. Kukin yksikkö vastaa alueensa väestön kiireettömästä neurokirurgisesta hoidosta sekä akuuttihoidosta.

Neurokirurgit hoitavat muun muassa aivo- ja selkäydinkasvaimia, akuutteja aivovammoja, selkärangan kulumasairauksia, aivo-selkäydinnestekiertohäiriöitä ja aivoverisuonisairauksia. Kivun neurokirurginen hoito sekä syväaivostimulaatioleikkaukset liikehäiriöiden ja psykiatristen sairauksien hoidossa ovat yleistymässä.

Vaativaa neurokirurgiaa voidaan tehdä vain yliopistosairaaloissa, joissa on mahdollisuus ympärivuorokautiseen korkeatasoiseen neurotehohoitoon.  Neurokirurgia on kansallisesti ja kansainvälisesti laajasti verkottunut erikoisala, jonka yhteistyökumppaneita ovat mm. neurologia, lastenneurologia, neuroradiologia, neuroanestesiologia, neurotehohoito, kliininen neurofysiologia, neuro-onkologia, neuropatologia, neuro-oftalmologia, fysiatria sekä monet kirurgiset yhteistyöalat. Peruskoulutuksensa jälkeen neurokirurgit jatkokoulutetaan erityisosaamisalueille, joiden kiireetöntä hoitoa suunnitellaan ja koordinoidaan moniammatillisissa hoitoryhmissä. Neurokirurgia keskussairaaloissa ja yksityisesti on Suomessa vähäistä ja yksityispuolella toteutetaankin lähinnä yksinkertaisempia kaula- rinta- ja lannerangan neurokirurgisia leikkauksia.

Neurokirurgia on yksi voimakkaimmin kehittyvistä lääketieteen aloista, jonka kehittyvillä hoitomenetelmillä saavutetaan yhä parempia tuloksia. Suomessa neurokirurgit tekivät vuonna 2016 runsaat 11 000 leikkausta.

Suomalainen neurokirurgia on arvostettua ja laadukasta. Hoitotulokset ovat kansainvälisestikin arvioituna kaikilla osa-alueillaan huippuluokkaa.